ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ODY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. Lise Mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY2 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  açacağı sınavlara girebilirler.

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.
Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • A1 (Otomobil ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ODY2 belgeli en az bir yönetici
 • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • D2 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ODY2 belgeli en az bir yönetici
 • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları içinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda: ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • T2 (Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda: ODY2 belgeli en az birer yönetici

ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ODY2 Belgesi Nasıl Alınır?

ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY2 Belgesini alabilirler.

 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır.
 • DNB merkezlerinden birinde eğitimini tamamlayan ve Bakanlık sınavında başarılı olan kursiyerler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeyi almaya hak kazanır.