ODY1 (Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi)

ODY1 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. Lise Mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY1 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler.

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.
Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • A2 (Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B1 (Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B2 (Otobüsle Uluslarararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ODY1 Belgesi Nasıl Alınır?

ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY1 Belgesi alabilirler.

 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır.
 • DNB merkezlerinden birinde eğitimini tamamlayan ve Bakanlık sınavında başarılı olan kursiyerler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeyi almaya hak kazanır.