PSİKOTEKNİK BELGESİ

Bireylerin ruhsal ve bedensel hallerinin sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, simülatör ve psikolog ile birlikte gerçekleştirilen 1 saatlik testin ardından verilen bir belgedir.Başka bir deyişle kişinin bahsi geçen iş için ruhsal ve bedensel yönden uygun olup olmadığını gösteren belgedir.Sağlık bakanlığı tarafından onay almış kurumlarca verilir.
Belge alırken sürücülerin araçları güvenli kullanmasını sağlayan zihinsel özelliklerine (Algı,Dikkat,Hafıza,Muhakeme  v.b)  psikomotor yetenek ve becerilerine(Tepki,Hız,Göz,El,Ayak) koordinasyonu ve kişilik özelliklerine(Risk Alma,Saldırganlık,Sorumluluk,Öz Kontrol v.b) davranışlara bakılmaktadır.İçişleri Bakanlığınca yayınlanan mevzuatı görmek için buraya tıklayın.Bütün yapılan bu değerlendirmelerin sonucu eğer olumlu ise sürücü psikoteknik belgesi alır.DNB Mesleki Eğitim Merkezi Gebze ‘de  sizlere psikoteknik belgesi eğtimi veriyor psikoteknik belgesi için  sizlere yardımcı olmaktan gurur duyarız.

Belgenin Kullanım Sebepleri:

-Yasal nedenlerden dolayı ehliyetin geri alınması halinde,tespit edilen ihlallerin sürücü için gerekli beceri/yetenek  eksikliğinden dolayı kaynaklıp kaynaklanmadığına ilişkin sonuca varılması.
-Sürücülüğe uygun olmayan kişilerin tesipt edilip belirlenmesi amacıyla
-Sürücülük mesleği yapan kişilerin çalışmayı devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadığını belirlemek.
-Yüksek sürücülük performansı isteyen alanlarda sürücü seçimi amacı ile (Ağır Vasıta Sürücülüğü,Yolcu Taşımacılığı,Uzun Yol Sürücülüğü)