İLK YARDIM NEDİR ?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İLK YARDIMCI KİMDİR ?

İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

YASAL ZORUNLULUK VE İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlkyardımcı personel istihdam zorunluluğu getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, T.C. sınırları dahilinde faaliyet gösteren özel ve kamuya ait tüm işyerlerinde çalışanların belirli bir kısmının Temel İlkYardım Eğitimi almasını zorunlu kılınmıştır.

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için her 10 kişide 1 kişi,
-Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için her 15 kişide 1 kişi,
-Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için 20 kişide 1 kişi ilk yardımcı olmalıdır.

KİMLER İLKYARDIMCI OLABİLİR ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre İlkyardımcı
olmak için;
•En az ilkokul mezunu olmak
•Temel İlk Yardım Eğitimi almış olmak
•“İlk Yardımcı Sertifikası” ve “Kimlik Kartı” almaya hak kazanmış olmak gerekmektedir

EĞİTİM YERİ

İlkyardım eğitimlerimizi DNB İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ Eğitim Salonunda verebildiğimiz gibi iş kaybının önüne geçilmesi amacıyla, eğitime katılacak kişi sayısı 5 ve üzeri olduğunda uygun gördüğünüz gün ve saatlerde kendi iş yerlerinizde de vermekteyiz.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Interaktif ilkyardım eğitimi CD si, ilkyardım eğitim maketleri/malzemeleri ve ilkyardım eğitim kitabından oluşmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ
Temel İlkyardım Eğitimi : 16 saat
Güncelleme Eğitimi : 8 saat

EĞİTİM KONULARI
1- Genel İlkyardım Bilgileri
2- Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3- Temel Yaşam Desteği
4- Kanamalarda İlkyardım
5- Yaralanmalarda İlkyardım
6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında ilkyardım
7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9- Zehirlenmelerde İlkyardım
10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12- Boğulmalarda İlkyardım
13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

SERTİFİKASYON

 Temel İlkyardım Eğitimi
•Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü’ nün yapacağı sınava
gireceklerdir.
•Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde
uygulamalı sınava alınacaktır.
•Katılımcıların iki sınav hakkı vardır. Bu sınavı başarı ile tamamlayan
katılımcılara “ T.C Sağlık Bakanlığı “onaylı İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı
verilecektir.
•Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

Temel İlkyardım Eğitimi İçin Gerekli Evraklar
•1 adet kimlik fotokopisi
•1 adet diploma fotokopisi
•1 adet fotoğraf

Güncelleme Eğitimi
• Mevcut olan Temel İlkyardımcı Kimlik Sertifika ve Kartları 3 yılda bir güncellenir.
• Sertifika süresi dolan ilkyardımcılar eski kimlik ve sertifikalarının orjinallerini ilkyardım eğitim merkezine teslim etmelidirler.
• Kimlik kartının üzerinde yazan belge geçerlilik tarihi en fazla 3 ay süre ile aşılabilir.
• 8 saat süren eğitimin sonunda tarafımızca yapılacak olan sınavda başarıgösterenlere tekrar 3 yıllık geçerliliği olan” T.C Sağlık Bakanlığı “ onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı verilmektedir.

 Güncelleme Eğitimi İçin Gerekli Evraklar
• İlkyardımcı kimlik kartı (Aslı)
• İlkyardımcı Sertifikası (Aslı)
• 1 adet kimlik fotokopisi
• 1 adet fotoğraf