ÜDY Belgesi

ÜDY, üst düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu taşıma kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde geçen tanımı şöyledir:

"Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder."

ÜDY belgeleri dört çeşittir,bunlardan;

ÜDY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,

ÜDY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ÜDY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 veT1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.