TMGD

Tmgd: Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığının kısaltılmışıdır. Tehlikeli madde taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kurumların bünyelerinde Tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmalı veya bir danışmandan hizmet almalıdır. Tmgd belgesine sahip bir kişi 5 kurumda danışmanlık hizmeti verebilmektedir.
Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için Lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır. Tmgd eğitimi toplamda 49 saat sürmektedir. Tmgd eğitimini Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yetki almış kurumlar verebilmektedirler. 
Tmgd eğitiminde :  
Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.)
 Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler)
 İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları
 Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
 Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
 Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
Elleçleme ve istifleme kuralları.
 Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
 Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
 İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları. konuları anlatılmaktır.