SRC 5 Belgesi

Tehlikeli madde taşıyan araçları kullanmak isteyen sürücülerin Src5 mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur. Src5 Belgesi almak isteyen sürücülerin Src3 veya Src4 mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmaları gerekmektedir. Src 5 mesleki yeterlilik belgesi olmadan şehir içi, şehirler arası, veya uluslararası yük taşımacılığı yapılamaz. 

Src5 Belgesi Almak isteyenlerin: 

*Kimlik Fotokopisi

*Ehliyet fotokopisi

*Src Belgesi fotokopisi 

* 2 Adet resim ile başvuruları alınmaktadır.

Src5 Belgesi olan sürücüler Uluslararası taşımacılık yapmak istiyor ise Src3 belgesine sahip olmalıdırlar. Src5 temel eğitim toplamda 19 saattir. Yanıcı sıvıları taşıyak sürücüler temel eğitimden sonra tanker eğitimi almalıdırlar. Patlayıcı madde taşıyacak sücüler. Src5 temel eğitim ve Adr sınıf1 eğitimi; radyoektif madde taşıyacak sürücüler Src5 ve Adr sınıf7 eğitimi almalıdırlar. 

Kurumumuzda Src5 temel eğitim, tanker eğitimi, patlayıcı madde taşımacılığı (Adr sınıf1) ve Radyoaktif madde taşımacılığı (Adr sınıf7 ) eğitimleri verilmekte olup bu eğitimleri vermeye Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Kara taşımacılığı Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezidir.